ジャンプ+の新連載、大人気で売り切れてしまうWXXWxxwxwxwWXXWxxwxwxwxwxwxwxww